1. Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na brojeve 069 702 708 i 069 702 709 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@amour.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

2. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na brojeve 069 702 708 i 069 702 709 , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@amour.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

3. Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača. Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju (preuzmite) treba da pošaljete na adresu koju Vam operater iz ON LINE prodavnice pošalje na Vaš e-mail.